Начало

АДВОКАТСКА КАНТОРА „АРТИС ЛЕГАЛ”

Адвокатска кантора „АРТИС ЛЕГАЛ” предлага висококвалифицирано правно обслужване на български и чуждестранни граждани и юридически лица в следните области на правото:

-         гражданско право

-         търговско право

-         вещно право                                       

-         облигационно право

-         банково право

-         застрахователно право

-         трудово право

-         семейно право

-         наследствено право

-         административно право

-         данъчно право 

-         наказателно право.

Висококвалифицирано правно обслужване

За осигуряване оптимална защита на интересите на нашите клиенти се грижи екип от адвокати с дългогодишен практически опит. Адвокатска кантора „АРТИС ЛЕГАЛ” предоставя експертни правни консултации от адвокат, адвокатски услуги, свързани с изготвяне на документи, правна помощ от адвокат, посредничество при водене на преговори, процесуално представителство от адвокат пред всички български съдилища и арбитражни институции.

С оглед качественото и комплексно обслужване на нашите клиенти Адвокатска кантора „АРТИС ЛЕГАЛ” работи в сътрудничество с нотариуси в цялата страна, съдебни изпълнители, икономисти, счетоводни къщи и други специалисти, и експерти в различни области. Всички наши правни услуги могат да бъдат предоставяни еднакво качествено на български, английски и руски език.

Целта нанастоящатастраница е да предостави информация за адвокатската кантора и услугите, които извършваме. Тя не е предназначена за реклама.

За улеснение на нашите клиенти предлагаме безплатни консултации с адвокат онлайн на страницата ни във Фейсбук, както и на имейл адрес: zaborova.veronika@gmail.com


~ Свържете се с нас ~