За нас

Извършваните от АДВОКАТСКА КАНТОРА "АРТИС ЛЕГАЛ" правни услуги са основани на принципите на високо качество на правното обслужване, професионална отговорност, конфиденциалност, коректност и лоялност към клиентите.

При осъществяване на дейността си АДВОКАТСКАТА КАНТОРА прилага високи морални и етични стандарти, съчетани с индивидуален подход към всеки клиент. Осигуряваме максимална защита интересите на клиентите ни и гарантираме бързо и ефикасно постигане на оптималните резултати. Правните ни консултации са ефективни по отношение на време и средства. Нашата главна задача винаги е да осигуряваме най-доброто решение за Вас в конкретната ситуация.

За улеснение на търговските дружества, с оглед цялостната им дейност, предлагаме сключване на договор на абонаментен принцип. Пълното правно обслужване на клиентите им предоставя спокойствие и сигурност, при решаване на възникналите проблеми от специалист, който познава дейността на дружеството в детайли и на когото могат да разчитат. По този начин, срещу заплащане на месечна абонаментна такса за предварително уговорен обем правни услуги и намалено допълнително заплащане на извършените над този лимит правни услуги, клиентите-абонати получават специално внимание и неотложно юридическо обслужване. На нашите клиенти, сключили договори за абонаментно обслужване, е гарантирано приоритетно разглеждане и своевременно решаване на всички възникнали юридически проблеми. Този подход ни помага да предоставим навременна и компетентна правна помощ на разумни цени.

Стремежът ни е да бъдем Ваша сигурна юридическа опора, като обезпечим спокойствието Ви, че Вашите права и законни интереси са защитени.

Адвокат Вероника Заборова

Професионален опит

5/2002 – до момента
Софийска адвокатска колегия - Адвокат
11/2006 – 3/2008
„Алианц Банк България” АД - Юрисконсулт
07/2004 – 11/2006
„Обединена българска банка” АД – Правен съветник
09/2003 – 07/2004
„Финанс Консултинг” ЕООД - Адвокат
01/2003 – 09/2003
ЗАД „Армеец” - Юрисконсулт
08/2002 – 01/2003
Министерство на младежта и спорта – Директор на Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване”
06/2000 – 07/2002
Адвокатска кантора – сътрудник

Образование

1992 - 1998
СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет - Магистър по право, Специализации: „Правораздаване”,  „Публична администрация” и „Международно право и международни отношения”

Практически опит

Търговско и корпоративно право, Вещно право, Облигационно право

Професионално членство

Софийска Адвокатска Колегия

Владеене на езици

Английски език, Руски език

~ Свържете се с нас ~