Единен софтуер ще улесни достъпа до правосъдие

18 Май Единен софтуер ще улесни достъпа до правосъдие

Източник: DarikNews; 16.05.2013; blog.identity.bg

В момента се разработва търсачка за сайта на Върховния касационен съд, която ще улесни достъпа до актовете му, обяви заместник-председателят на ВКС Красимир Влахов в интервю за DarikNews от 16 май.

Амбицията на проекта е скоро технологията да бъде въведена и интегрирана в останалите български съдилища, което би гарантирало еднакъв достъп до правосъдие от всички райони на страната.

В началото на месеца работна група, в която участва и Влахов, констатира, че повечето от сайтовете на съдилищата не предлагат достатъчно изчерпателна информация и в тях липсват ефективни търсачки.

 

Още по темата Ви предлагаме в избрани моменти от интервюто на Дарик с Красимир Влахов:

Установихме, че наистина има нужда от разработване на единни стандарти, на които да отговарят интернет страниците на българските съдилища. Това е важно от гледна точка на необходимостта от установяване на единни правораздавателни стандарти (…) През годините всеки български съд е разработвал по една или друга програма, един или друг модел някакъв сайт (…) Всъщност това е важно от гледна точка на необходимостта най-после на законово ниво да закрепим, да регулираме по-активното използване на информационните технологии от органите на съдебната власт.

Какво е нужно да се направи в тази сфера със сайтовете?

…важно е да се разработи един модел за поетапно задължително въвеждане на електронния обмен на документи (…), на електронното призоваване (…) 

Интерес представлява т. нар. динамична информация (…) – информация, свързана с делата, разглеждани от съдилищата, графици на съдебните заседания, информация по движението на делата. Едва ли е нужно гражданинът да се разхожда до съда (…), за да разбере дали делото му е насрочено(…) Това е информация, която съвсем спокойно може да се подава на сайта на съда(…) 

Добра е и идеята при публикуването на съдебните актове да се разработи софтуер, който да позволи търсенето в съдебните актове на даден съд по ключови думи, по разпоредби(…)

Възможно ли е според Вас единен софтуер да бъде валиден за абсолютно всички съдилища?

Не само е възможно, а е и задължително. И е добре с бъдещата промяна в закона за съдебната власт това да се възложи на Висшия съдебен съвет.

Споменахте за електронното призоваване. Това ще облекчи ли работата на съда?

Електронното призоваване е неизбежно. (…) Не само защото по силата на пилотното решение на Европейския съд по правата на човека ние сме длъжни да предприемем мерки за ускоряване на съдопроизводството. Електронното призоваване е по-бързо, по-сигурно, то е антикорупционна мярка (…)

Година:

Сортиране по:

Брой на страница:

Страница:

«1|2|3»