Правото на информация при арест - закон в ЕС

07 Юни Правото на информация при арест - закон в ЕС

Източник: lex.bg; DarikNews

Нов законодателен акт, който гарантира правото на информация при арест в целия Европейски съюз, бе публикуван в официалния вестник на ЕС, съобщава lex.bg, позовавайки се на БТА.

Директивата задължава полицията и прокуратурата да предоставят на всички арестувани или на онези, за които е издадена европейска заповед за арест в държава от Общността, писмена декларация за правата им на разбираем за заподозрените език

Държавите в ЕС разполагат с 2 години за въвеждане на новите правила в националните си правни системи. 

Декларацията ще се предоставя във всеки случай на арест, независимо дали е била изрично поискана.

Точната й формулировка може да бъде решена различно на национално ниво, но трябва да съдържа подробности за правата на задържаните като: правото на адвокат; правото на мълчание; на информация за предявеното обвинение; на устен и писмен превод на съответния език за тези, които не разбират езика на производството; правото да се явят пред съда в кратък срок след ареста и да уведомят някого по свое желание за ареста или за задържането си.

Приетата Директива - за право на информация в наказателното производство, бе предложена от Еврипейската комисия през 2010 г. В края на 2011 г. бе гласувана от Европейския парламент и бе одобрена от националните министри на правосъдието на 27 април 2013 г.

Година:

Сортиране по:

Брой на страница:

Страница:

«1|2|3»