Държавата опрощава осигуровки на инвеститори I клас

10 Сеп. Държавата опрощава осигуровки на инвеститори I клас

Източник: lex.bg; по mediapool.bg

Държавата ще поеме разходите за осигуровки за 3 години напред на заелите нови работни места, разкрити от първокласни инвеститори. Това е една от одобрените на 5 септември т. г. промени в Закона за насърчаване на инвестициите.

Инвеститорът може да избере тази преференция вместо някоя от действащите и към момента мерки за инвеститори клас А и за приоритетни проекти (мащабни инвестиции, които се сертифицират от Министерски съвет).

Предвиждаше се опрощаването на осигуровките да се прилага само за проекти, създаващи голям брой работни места във високотехнологичните сектори на икономиката или за такива, реалиирани в общините с безработица над средната за страната. Редът за прилагане на мярката обаче предстои да бъде точнен.

Останалите промени предвиждат общините също да издават сертификати за инвеститори във важни проекти и да им предлагат преференции по преценка и възможностите на местната власт. Това обаче не се отнася за сертификатите за клас А, които ще бъдат издавани, както и досега, от Българска агенция за инвестиции.

Освен действащите критерии, законът предвижда ново изискване за издаване на сертификат за инвеститор клас А и Б – брой на създадените нови работни места.

Промените позволяват и придобиване право на пребиваване в България на чужденци от трети страни във връзка с изпълнявани инвестиционни проекти в страната и привилегирована натурализация на основание икономически заслуги. Конкретните икономически критерии, на които трябва да отговарят чужденците, ще се определят с подзаконови нормативни актове.

Година:

Сортиране по:

Брой на страница:

Страница:

«1|2|3»