Регистрация на едноличен търговец

За извършване регистрация на ЕТ е необходимо да ни предоставите следната информация:

  1. Наименованието, под което търговецът ще упражнява дейността си.
  2. Данните за седалището и адреса на управление на фирмата, с посочване на пощенския код.
  3. Предметът на дейност на търговеца.
  4. Копие от личната карта на едноличния търговец.

Срок за изготвяне на документите:

до 3 работни дни.

Цена на услугата:

Държавни такси
40 лв.
Адвокатски хонорар
100 лв.
Обща сума:
140 лв.
~ Свържете се с нас ~