Регистрация на клон на търговско предприятие

За регистрация на клон на търговско предприятие е необходимо да ни предоставите следната информация:

  1. Данни за седалището на клона.
  2. Предметът на дейност на клона.
  3. Предметът на дейност на дружеството.
  4. Данни за лицето, което ще управлява клона и за обема на представителната му власт.

Срок за изготвяне на документите

до 3 работни дни.

Цена на услугата:

Държавни такси
60 лв.
Удостоверение за актуално състояние
10 лв. 
Адвокатски хонорар
150 лв.
Обща сума:
 220 лв.
~ Свържете се с нас ~